Styrelsen

Kulturföreningen Neos styrelse

Elisabet Hesseborn
Torbjörn Nilsson
Henrik Frisk
Erik Ring
Mattias Rodrick
Patrik Ring