Kontakt

e-post: info@neokultur.se

Telefonnummer till ordföranden: 0725-551785
(privatnummer, kom ihåg att vi är ideellt arbetande, ring helst inte efter kl. 20.00)