Artistbiografier

I Neo har vi engagerat ett stort antal musiker, konstnärer och tonsättare för samarbetsprojekt och konserter. Här kan ni läsa om några av dem.