Nigel Kennedy till attack!

Nigel Kennedy gick nyligen till attack mot samtida musiker som i hög grad tillämpar en autentisk uppförandepraxis av Bachs mästerverk. Han menar att dessa musiker reducerar Bach till matematik och teknik och att de går miste om passionen. Han menar vidare att genom att beskriva sig som autentisk är man arrogant och vilseledd.

Nigel Kennedy har fått motreaktioner från bl.a. Michael Garvey från Academy of Ancient Music som menar att om 1.700 personer ger en “autentisk” tolkning av Bach en stående ovation, så är inte uppförandet tråkigt och akademiskt.

Kennedy gör också utfall mot eleverna till Ivan Galamian, mångårig pedagog vid Juilliard i New York och hans elever som offrar själ mot teknisk virtuositet.
Med elever som Itzhak Perlman, Pinchas Zukerman och Arve Tellefsen så har Galamian varit mycket framgångsrik och jag är inte säker på att Kennedy har rätt i sitt påstående.

Läs hela artikeln i The Guardian.